A VERSENY SZABÁLYRENDSZERE:

A felnőtt legényes- és páros verseny nyomán a megmérettetés Martin György munkásságának értékeit tükrözi, mely a táncos archív filmek elemzésére és alkalmazására helyezi a hangsúlyt.

A versenyen indulók produkciói a kötelező táncfolyamatból (archív filmrészletből)-, valamint a szabadon választott táncból (improvizációból) állnak. A verseny célja a versenyzők tánctechnikai fejlődésének elősegítése, az archív filmelemzés módszerének elsajátítása és alkalmazása.

A versenyzőknek élő zenei kíséretre az előre kijelölt és meghatározott kötelező folyamatot kell bemutatni, valamint a szabadon választott táncanyagból improvizálni. A szabadon választott táncanyag választásában kikötésre kerülhet a kijelölt falu egyéb nemzetiségű táncainak feldolgozása is. (Például ha egy faluban román, cigány, magyar nemzetiségű táncos is él, előre meghatározzuk, lehet-e más nemzetiség táncát feldolgozni a szabadon választott produkció során).

Kötelező táncok versenye:

Egy táncfolyamat stílus- és motívumhű előadása a szervezők által kiválasztott-, és a jelentkezők részére előzetesen kiadott-, Martin György gyűjtéseiből készült hangos- és némafilmek alapján. (A gyermek korosztály táncfolyamata könnyített lesz az ifjúsági korosztályhoz képest).

Szabad táncok versenye:

A kötelező táncanyaggal azonos faluhoz tartozó táncanyag 1,5-2 perces improvizálása. (Kérjük a jelentkezési lapon az adatközlők pontos megnevezését.)

A verseny élőzenei kíséretét a rendezőség biztosítja.

Korosztályok:

A versenyen indulók két korosztályban lesznek értékelve, 8-17 éves életkor között.

 1. Gyermek korcsoport (8-13 éves korig): A versenyre a 8. életévüket Szent György-napjával bezárólag betöltött táncosok jelentkezhetnek.
 2. Ifjúsági korcsoport (14-17 éves korig): A versenyre a 14. életévüket Szent György-napjával bezárólag betöltött táncosok jelentkezhetnek. Felső korhatár 17 év (18 éves kortól a táncosokat a „Tedd ki a pontot!” Nemzetközi Legényesversenyre várjuk).

Értékelési szempontok:

A verseny során a versenyzők munkáját többtagú zsűri értékeli, a díjak kiosztása – vagy visszatartása – az ő feladatuk és felelősségük.

A zsűri értékelése során a következő szempontokat tartja szem előtt:

 • ~ a versenyzők által az adatközlő/adatközlők folyamatainak pontos, stílusos visszatáncolása a kötelező folyamatokban
 • ~ a versenyzők tánctechnikája
 • ~ a versenyzők színpadi előadásmódja
 • ~ a versenyzők esztétikuma (színpadi megjelenés, megfelelő viselet)
 • ~ a versenyzők szabadon választott táncának összeállítása és előadásmódja

Tervezett díjak és kategóriák:

 • I. hely:  Aranybojtos táncos
 • II. hely: Ezüstbojtos táncos
 • III. hely: Bronzbojtos táncos
 • Közönség díj
 • Különdíjak:
  • Legkiemelkedőbb kötelező folyamat díja
  • Legkiemelkedőbb szabadon választott tánc díja

2019-es versenykiírás:

Az I. „A te lábad fűzfavessző!” –  Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Legényesverseny táncanyaga györgyfalvi legényes.

A Gyermek korosztály számára minden évben az aktuális táncanyagtól függően határozzuk meg a kötelező folyamat mennyiségét. Az idei évben az 1. korcsoportnak nincs kötelező folyamata, a gyerekek a szabadon választott táncukkal, minimum hét pont györgyfalvi legényes előadásával, maximum két perc időtartamban.

Az Ifjúsági korosztály kötelező folyamata a györgyfalvi Jaskó István „Pitti” legényes táncaiból került kijelölésre. A kötelező folyamat, mely a felvételen látható táncanyag első perce, tehát a számláló 00:00-01:00 közötti szakasza, hét pont – a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének jóvoltából – az alábbi linken érhető el: http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/vidtor.asp?v=aY29332

A filmen az első egy percet követő pontok már a nem képezik a kötelező folyamat részét.

Az Ifjúsági korcsoportban indulóknak a szabadon választott produkcióban györgyfalvi adatközlők legényes táncanyagából kell improvizálni, minimum hét pont legényes előadásával, maximum 2 perc időtartamban.

Segédanyagokhoz internetes elérhetőségek a mellékletben találhatók.

* * *

A válogatókra május 19-én, vasárnap, 10 órától kerül sor. A kötelező folyamatokat – a jelentkezők létszámától függően – egyedül vagy kettesével adják elő a versenyzők. Szintén a jelentkezők létszámának függvényében dönt a zsűri arról, hogy délutáni döntő alkalmával is színpadra kell-e állniuk a táncosoknak.

* * *

A NEVEZÉS MÓDJA:

A nevezési lapot a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatával együtt kell visszaküldeni.

A nevezési díj a Bartók Kulturális Táncegyesület 10102093-38334500-00000004 (Budapest Bank Nyrt.) számlaszámára átutalással, vagy postai úton fizetendő. A megjegyzésben kérjük feltüntetni a versenyzők nevét.

Nevezési határidő: 2019. április 30.

Nevezési díj: 3 000 HUF/versenyző

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

felhivas_2019_a_te_labad_fuzfavesszo

felhivas_melleklet_a_te_labad_fuzfavesszo

I.A_TE_LABAD_FUZFAVESSZO_nevezesi_lap

CÍMÜNK:

Budapesti Művelődési Központ ‑ Bartók Kulturális Táncegyesület

H-1119 Budapest, Etele út 55. Tel.: +36/70/940-2058

E-mail: bartok@bartokdance.hu

Weboldal: www.bartokdance.hu

RENDEZŐK:

Bartók Kulturális Táncegyesület – Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: