Bartók Kulturális Táncegyesület

a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes fenntartója

———————————————————————————————————————————————————————-

Az Egyesület céljai

(1) A magyar nyelvterület tánckultúrájának megismerése, ápolása és alkotó módon való továbbfejlesztése ( Bartók Béla és Martin György munkásságát, életművét tekintve példának). A magyar tánctípusok s táncdialektusok szerint a táncok anyanyelvi szintű elsajátítása, a magyar tánckarakter individuális, improvizatív kidomborításával.

(2) Együttesi lépcsőzetes műhelymunka, szervesen egymásra épülő táncoktatás kiépítése. Utánpótlásra alkalmas, felmenő rendszer megteremtése korcsoportok és tudásszint alapján.

(3) A szellemi néprajz vagy folklór más, a táncokon kívüli formáinak megismerése (ismeretnyújtás).

(4) Az 1958-ban alapított Bartók Táncegyüttes volt és aktív táncosait, valamint a folklórt kedvelő hozzátartozókat és barátokat egybegyűjtse és számukra konkrét lehetőséget biztosítson az együttes művészeti és pedagógiai munkájának támogatására.

(5) Működteti a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttest és utánpótlás csoportjait a mindenkori művészeti vezetéssel egyeztetve; az Alapszabályban megfogalmazott és elfogadott elvek és célok szerint, a Budapesti Művelődési Központtal kötött együttműködési megállapodással összhangban.

(6) Választott vezetősége útján képviseli az együttest helyi, országos és nemzetközi fórumokon.

(7) Részt vállal a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes napi munkájához szükséges feltételek megteremtésében. Szervezi az együttes hazai és nemzetközi szakmai programját. Széleskörű piackutatást végez az együttes színpadi produkcióinak népszerűsítése érdekében, és minden lehetőséget felkutat, amely bevételt biztosít.


Adó 1%

A Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes tagjai nevében tisztelettel kérünk, hogy támogassa Egyesületünket az adója 1 %-ával.

Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, nem képez plusz kiadást, de nekünk nagyon sokat segít!

Kérjük, hogy amennyiben munkánkat méltónak találja, a saját felajánlásaikon túl segítsen minket azzal, hogy ismerősei körében is terjeszti kérésünket, hogy minél több helyről kaphassunk a támogatást!

Kedvezményezett neve: BARTÓK KULTURÁLIS TÁNCEGYESÜLET
Kedvezményezett adószáma: 18007583-1-43

Segítségét ezúton is köszönjük!

15589952_1343214959054175_6428893633492707095_n


 Az Egyesület elnöksége

 Fazekas Orsolya

Elnökségi tag

 Schnelczer Tünde

Elnök

 Summerfield Zsófia

Elnökségi tag