Makrai Kata beszámolója a 2016. szeptember 23-25. között megvalósult mobilitásról

2016. szeptember 23-25. között utaztunk Prágába, hogy a Nyitnikék Táncegyüttes lánytagjai számára somogyi üveges és magyarbődi lánytáncokat tanítsunk. 24-én 9 órakor kezdtük a tanítást, elsőként az üveges táncokkal ismertettük meg a résztvevőket. A délelőtti, és az ebédszünetet követő délutáni blokk is a somogyi táncok elsajátítására épült: lépésről lépésre haladtunk az alapoktól az egyre bonyolultabb táncos elemek felé.

24-én a próba befejeztével lehetőségünk nyílt városnézésre, mely során „idegenvezetőink” a Nyitnikék táncegyüttes tagjai voltak. A túra során megtekintettük a Károly-hidat, megcsodáltuk az Óváros – téren álló csillagászati óra mozgó figuráinak és apostolainak táncát, tettünk egy sétát a „Kisoldalnak” nevezett városrész kanyargós utcáinak gyönyörű épületei között, végül pedig belekóstoltunk a Vencel-tér nyüzsgő éjszakai életébe.

25-én a magyarbődi lánytáncokkal folytattuk a tanítást, a próbákat szintén 9 órakor kezdtük az együttes próbatermében. A táncos mozgás ismertetését a hátul kereszt kézfogás összekapaszkodási mód megtanításával kezdtük, majd a lépő mozdulatvilágával folytattuk. Az énekelt dallamok és a motívumanyag összekapcsolásánál kiemel figyelmet fordítottunk arra, hogy minden résztvevő kerüljön „dalkezdő” szerepbe. Az ebédszünet után a tájegység karikázójának futó részéhez kapcsolódó dallamanyag egy részét, majd pedig a fennmaradó időben a futó motívumkincsét tanulhatták meg a résztvevők.


Balogh Éva beszámolója a 2016. szeptember 23-25. között megvalósult mobilitásról

A kiküldetés első napján a táncosok a somogyi üveges táncanyaggal ismerkedhettek meg. Egy rövid átmozgatás, bemelegítő jellegű tréning után Somogy megye folklorisztikai bemutatására került sor kitérve a tárgyalkotó népművészet (pl.: népviselet, használati tárgyak, díszítőművészet), és a szellemi kultúra (pl.: népköltészet) elemeire egyaránt. Ezek után az alapok elsajátíttatása következett. A táncosok olyan gyakorlatokat végeztek, melyek az üveg megtartásának technikáját kívánták átadni, az üveg fejen tartását kívánták elősegíteni. E gyakorlatok keretében kezdetben igyekeztünk a résztvevőknek elmagyarázni, hogy a fejtető mely részére helyezzék az üveget, majd miután képesek voltak azt a helyén tartani, apró, lassú térdhajításokat végezünk. Ezután körbe sétával nehezítettük a feladatot, végül, amikor azt láttuk, hogy a táncosok biztosan tartják az eszközt körben állva, kézen fogva igyekeztünk az együttmozgást gyakoroltatni.

Rövid ebédszünet után a délutáni blokkot a somogyi üveges formakincsének átadására szántuk. Kezdetben üveg nélkül, majd üveggel gyakoroltuk a háromlépő, lengető típusú motívumokat, majd rövid énektanítás után – mely során énekelt ugrós dallamok elsajátítása történt meg – az egy kézzel történő összekapaszkodást, „csalogatást”, háromlépő motívummal a pártól való elfordulást gyakoroltuk. A nap során tanultak összegzéseként szabad táncot kértünk a résztvevőktől.

A második nap felépítése az első napi struktúrát követte. A 9 órai érkezés után Magyarbődről tudhattak meg néhány néprajzi adatot, érdekességet a táncosok, majd a magyarbődi énekes körtáncok lépő részének dallamai kerültek bemutatásra.


Makrai Kata beszámolója a 2017. június 2-4. között megvalósult mobilitásról

Június 2-án, pénteken érkeztünk meg kiküldetésük helyszínére, ahol – a korábbi látogatások révén – már régi ismerősként köszönthettükk a helyi tánccsoport tagjait. A szállás elfoglalása után jellegzetes cseh ételek pl.: vepro-knedlo-zelo, (azaz sertéssült knédlivel és káposztával) mellett elevenítettük fel a korábbi alkalmak emlékeit, élményeit. Ezután egy városnézés következett, melynek során a korábbiaktól eltérően felfedezhettük a város modern oldalát. Megtekintettük David Cerny méltán híres (és hírhedt) kortárs szobrász alkotásait, melyek a város szinte minden pontján feltűnnek. Igazán lenyűgöztek minket a gigantikus, meghökkentő, sokszor provokatív művek, mint pl.: a hatalmas babák, az „Embryo”, a „Szent Vencel döglött lovon” vagy a háztetőről csüngő Freud. Szintén hatalmas élményt jelentett számunka a tradicionális és modern kulinaritást zseniálisan ötvöző fiatal prágaiak által létrehozott „hostinecek” és „pivovarok” világa, ahol bővíthettük és elmélyíthettük a helyi magyarokkal létrehozott kapcsolatainkat.

Az első táncpróbára június 3-án került sor. A délelőtt folyamán egy rövid átmozgató, erősítő, készségfejlesztő tréning után a már korábban elsajátított mezőségi, ezen belül ördöngősfüzesi táncanyagot elevenítettük fel, egészítettük ki újabb figurák elsajátítása révén. A délutáni próba a tartó – mozgató szervrendszer védelmének érdekében újra átmozgatással, bemelegítéssel, tréninggel kezdődött. Majd egy olyan táncanyagba vágtunk bele, mely szintén nem volt már teljesen ismeretlen a táncosok számára. A désfalvi cigány táncok tanulását a páros táncrész motívumokra bontásával kezdtük. Megtanultuk a páros forgás, az átvető és a nő kar alatti, illetve férfi előtt történő forgatásának tájegységre, etnikai csoportra jellemző sajátos változatát.

A felettébb fárasztó nap után a táncosok révén betekintést nyerhettünk egy helyi magyar diákkör működésébe. A Strahov Stadion ódon falainak tövéből gyönyörű kilátás nyílik a városra. Ennek szomszédságában, a CVUT egyetem (Czech Technical University in Prague) Strahov kollégiumának sportpályáján került megrendezésre az Ady Endre Diákkör éves labdarúgó kupája. Itt újabb Csehországban élő, vagy az egyetemen Erasmus félévüket töltő magyar fiatalokkal ismerkedhettünk meg.

Kiküldetésünk utolsó napját a désfalvi táncanyagismeret bővítésének, illetve az ismétlésnek szenteltük.


Széles Kristóf beszámolója a 2017. június 2-4. között megvalósult mobilitásról

2017. június másodikán érkeztünk meg Prágába a Nyitnikék Táncegyütteshez, hogy egy hétvégi intenzív tánckurzus keretén belül ördöngősfüzesi és désfalvi cigánytáncokat tanítsunk nekik. Először szabadtánc alkalmával megnéztük, hogy mennyire kopott meg a folyamatos gyakorlás hiányában a táncosok tudása. Ezt követően a hiányosságok, pontatlanságok korrigálására törekedtünk. Átnéztük a páros viszonyokat, különösen fókuszálva az átvetők esetén a tartás-ellentartás megfelelő kivitelezésére, illetve a nő karalatti forgatásának elindítására. Majd két csoportra bontottuk a résztvevőket. A lányok Katával a forgás megfelelő kivitelezésének mikéntjét mélyítették el, míg a fiúkkal a csapásolásokat ismételtük át. Ezt követően néhány új motívum átadására került sor. A foglalkozást egy közös ebéd szakítottuk meg, majd délután désfalvi cigány táncok tanításával folytattuk a kurzust.

Másnap egy rövid néprajzi ismeretterjesztővel nyitottuk, melynek során a táncosok bővebb információkat kaptak a cigány táncok, és különösen a désfalvi cigány tánc küzdő karakteréről. Ehhez híven először a csalogató motívumok átadására helyeztük a hangsúlyt. Először két csoportban dolgozva női, illetve férfi figurázásokat mutattunk be. Ezt követően megnéztük, hogy a gyakorlatban hogyan néz ki a korábban említett küzdő karakter, milyen a nő és a férfi térhasználata, egymáshoz való viszonya, mit jelent a „megcsalás” fogalma e tánc tekintetében. Az együtt töltött hétvége lezárásaként pedig szabadtánc következett mindkét érintett táncanyagból.


Makrai Kata beszámolója a 2017. december 16-17. között megvalósult mobilitásról

2017. december 16-án immár régi ismerősként érkeztünk meg Prágába a Nyitnikék Táncegyütteshez. Látogatásunk célja ismételten egy intenzív tánckurzus megvalósítása volt, mely során, a júniusban elkezdett ördöngősfüzesi párostáncok és désfalvi cigánytáncok koreográfiába öntése volt a feladatunk.

Az együttes tagjai az eltelt öt hónap alatt mindkét táncanyagot kigyakorolták, ennek ellenére úgy gondoltuk, a foglalkozást a kötelező bemelegítés után ismétléssel kezdjük. Elsőként a mezőségi táncanyaggal foglalkoztunk, azoknál a táncosoknál, akiknél ezt szükségesnek láttuk, pontosításokat, korrekciókat végeztünk mind a motívumok, mind a társas viszony tekintetében. Ebédszünet után tértünk át a désfalvi cigánytáncok ismétlésére, kezdésként szabadtáncot kértünk a résztvevőktől. Miután ennél az anyagnál is pontosítottuk a figurákat, a mezőségi koreográfia elkészítésére helyeztük a hangsúlyt.

Másnap reggel bemelegítés után szintén a mezőségi anyaggal folytattuk, a koreográfia elkészítésén túl igyekeztünk minden segítséget megadni a táncosoknak a motívumok helyes, pontos elvégzéséhez. A két nap során nagyon fegyelmezettek voltak a táncosok, könnyű volt velük a közös munka, a rendelkezésre álló idő sajnos mégsem volt elegendő mindkét koreográfia elkészítésére – ezeket a 2018-ban megvalósuló mobilitások során szeretné pótolni az együttes.

Úgy gondolom, hogy ismét felejthetetlen hétvégét tölthettünk a Nyitnikék Tánccsoporttal. Remélem a közeljövőben újra lesz lehetőségünk velük ilyen gyümölcsöző együttműködésre. Ezúton is köszönöm a lehetőséget a Táncegyüttesnek, illetve külön köszönettel tartozom Szabó Bélának, és Bohuniczky Annamáriának ezért a nagyszerű kiküldetésért.


Széles Kristóf beszámolója a 2017. december 16-17. között megvalósult mobilitásról

2017. második prágai mobilitásán december 16-17. között vettünk részt Katával. A Nyitnikék Táncegyüttes tagjai ez alkalommal is nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket, a már megszokott figyelemmel és precizitással követték a két nap eseményeit. Szombaton először mezőségi, ördöngősfüzesi táncokat ismételtünk, majd az együttes kérésére koreográfia készítésébe vágtunk bele. Ebédszünet után désfalvi cigánytáncokat ismételtünk.

Este, a már megszokottak szerint nagyon kedves vendéglátásban volt részünk, külön öröm volt számomra, hogy megtekinthettem a téli Prágát is, ami Advent idején különösen gyönyörű. Vasárnap reggel folytattuk a koreográfiák készítését és a táncanyagok gyakoroltatását. Legnagyobb igyekezetünk ellenére sem készült el mindkét műsorszám, de bízunk benne, hogy a további mobilitások során ezek befejezésére lehetősége lesz az együttesnek.

 A projektet az Európai Bizottság támogatta