VERSENYEZZ OTTHON!

„A TE LÁBAD FŰZFAVESSZŐ!”

II. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Legényesverseny

Virágzó Hagyomány

 

Versenykiírás, szabályzat

A kialakult járványügyi helyzet miatt a Virágzó Hagyomány versenyprogramjait online térbe helyeztük, így a nevezés a versenykiírásnak megfelelő videóanyag beküldésével érvényes.

A nevezés díjtalan.

 

Call for entries, rules of contest

 

A gyermek és ifjúsági legényesverseny illeszkedik a „Tedd ki a pontot!” Nemzetközi Legényesversenyhez és annak szabályrendszeréhez, kissé viszont változik a korosztályi sajátosságokat szem előtt tartva. A verseny a gyermekek számára jelent kihívást, a szabályrendszer az ő tudásszintjük szerint lett kialakítva.

 A VERSENY SZABÁLYRENDSZERE

A felnőtt legényes- és párostánc-verseny szabályrendszere nyomán a megmérettetés Martin György munkásságának értékeit tükrözi, mely a táncos archív filmek elemzésére és alkalmazására helyezi a hangsúlyt.

A versenyen indulók produkciói a gyerek korosztályban egy szabadon választott táncból, ifjúsági korosztály esetén egy kötelező táncfolyamatból (archív film részletből) valamint egy szabadon választott táncból (improvizációból) állnak. A szabadon választott táncanyag választásában meghatározásra kerül a kijelölt falu más nemzetiségű adatközlőinek tánca is. (Például ha egy faluban román, cigány, magyar nemzetiségű táncos is él, a versenyszabály előre meghatározza, lehet-e más nemzetiség táncát feldolgozni a szabadon választott produkció során). A verseny célja a versenyzők tánctechnikai fejlődése, az archív filmelemzés módszerének megismerése.

KÖTELEZŐ TÁNCOK VERSENYE

Egy táncfolyamat stílus- és motívumhű előadása a szervezők által kiválasztott-, és a jelentkezők részére előzetesen kiadott archív filmek alapján a megadott kötelező zenei kíséretre, melyet a rendezőség biztosít. 

A gyermek korosztálynak (8-13 év) nincs kötelező folyamata.

SZABAD TÁNCOK VERSENYE

A kötelező táncanyaggal azonos faluhoz tartozó táncanyag meghatározott tánctípusainak improvizálása a megadott zenei kíséretre melyet a rendezőség biztosít, vagy szabadon választott zenei kíséretre. 

 (A jelentkezési lapon lehetőség van az adatközlők pontos megnevezésére.)

KOROSZTÁLYOK

A versenyen indulók két korosztályban lesznek értékelve, 8-17 éves életkor között.

 1. Gyermek korosztály (8-13 éves korig): A versenyre a 8. életévüket Szent György-napjával bezárólag betöltött táncosok jelentkezhetnek.
 2. Ifjúsági korosztály (14-17 éves korig): A versenyre a 14. életévüket Szent György-napjával bezárólag betöltött táncosok jelentkezhetnek. Felső korhatár 17 év (18 éves kortól a táncosokat a „Tedd ki a pontot!” Nemzetközi Legényesversenyre várjuk).

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A verseny során a versenyzők munkáját többtagú szakmai zsűri értékeli, a díjak kiosztása – vagy visszatartása – az ő feladatuk és felelősségük.

A zsűri értékelése során a következő szempontokat tartja szem előtt:

 • – a versenyzők által az adatközlő/adatközlők folyamatainak pontos, stílusos visszatáncolása a kötelező folyamatokban
 • – a versenyzők tánctechnikája
 • – a versenyzők előadásmódja
 • – a versenyzők esztétikuma (megjelenés, megfelelő viselet)
 • – a versenyzők szabadon választott táncának összeállítása és előadásmódja

FONTOS! A zsűri csak jóminőségű, szabályoknak megfelelő videóanyagból fog dolgozni.

A zsűrizésre a videóanyagok beküldési határidejét (2020. október 22.) követő pár napban kerül sor, melynek időpontja függ a beérkezett videómennyiségtől is. Videók közzétételének ideje szintén a beérkező mennyiségtől függ. Nevezési lap nélkül nem érvényesek a beküldött videók, így nem kerül sem zsűrizésre, sem közzétételre.


TERVEZETT DÍJAK ÉS KATEGÓRIÁK

 • – Fődíj: Az év legényes táncosa
 • –  1. hely: Aranybojtos táncos
 • – 2. hely: Ezüstbojtos táncos
 • – 3. hely: Bronzbojtos táncos
 • Különdíjak:
 • –Legkiemelkedőbb kötelező folyamat díja
 • — Legkiemelkedőbb szabadon választott tánc díja
 • — Közönség díj – a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes facebook oldalán közzétett beküldött videók közül a legtöbbet kapott like jel adott kategórián belül (https://www.facebook.com/bartokdance)

2020-AS VERSENYKIÍRÁS

Az „A TE LÁBAD FŰZFAVESSZŐ!” – II. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Legényesverseny táncanyaga palatkai férfitáncok.

A gyermek korosztály számára minden évben az aktuális táncanyagtól függően határozzuk meg a kötelező folyamat mennyiségét. Az idei évben az 1. korcsoportnak nincs kötelező folyamata, a gyerekek a szabadon választott táncukkal mutathatják meg tudásukat minimum két tánctípust használva a megadott zenei kíséretre, vagy választott zenei kíséretre maximum 2 percben.

Zenei kíséret: Zenei kíséret

Az ifjúsági korosztály két folyamatból választhat. Első választható folyamatként Moldovan Stefan (Moldován István), a második választható folyamatként pedig Mátingó Ludovik tánca került kijelölésre. A jelentkezési lapon a jelentkezőnek meg kell jelölni, melyik kötelező folyamatot táncolja el a verseny során. A választott táncnál kötelező a megadott zenét használni!

Zenei anyagok: Zenei kíséret

A táncfelvétel alábbi linken érhető el: https://youtu.be/bUbXzHjFgrw A választható folyamatok 3:11-től kezdődnek. A készített összeállításban a következő filmrészletek kerültek felhasználásra: A BTK Zenetudományi Intézet részéről Vajdaszentivány- MTA Ft. 836, Méra- MTA Ft. 496.2 hangfelvétel- ZTI_AP_04167b-Ft.496.2. Valamint Patyi Zoltán mérai gyűjtése és Zsuráfszky Zoltán magyarpalatkai gyűjtése. Az összeállítást Sánta Gergő készítette.

A jelentkezők szabadon választott tánc során minimum 1,5 maximum 2 percben mutathatják meg tudásukat. Idei évben a versenyzők a palatkai férfitáncok típusaiból választhatnak szabadon, mely során minimum két tánctípust kell bemutassanak a videófelvételen.. 

A szabadon választható tánchoz az alábbi zenei kíséret nyújt segítséget: hamarosan feltöltésre kerül., de van mód saját zenei kíséret használatára is.

A NEVEZÉS MÓDJA

A nevezéseket október 4-ig várjuk a kitöltött nevezési lappal online (bartok@bartokdance.hu), vagy postai úton (1119 Budapest, Etele út 55.). 

A videóanyagok beküldési határideje október 22., 23:59

 

A nevezés díjtalan.

 

VIDEÓANYAG SZABÁLYZATA

A beküldött videón minden versenyzőnek kötelező az adott tájegységnek megfelelő viseletet viselnie, ahogyan a színpadi megmérettetés alkalmával is.

A videót jó minőségben, vágatlanul, vízszintes-fektetett formában várjuk. A csatolt fájl a következő néven érkezzen be: atelabad_nev_szabadon és atelabad_nev_kotelezo. A videó elején kérjük érthetően bemondani a versenyző nevét – amely a nevezési lapon is szerepel – és hogy mely kategóriában mit fog táncolni. 

A felvételen a kötelező táncoknál a megadott zenei anyagot kell használni, a szabadon választhatónál lehet saját zenei anyag a megadott időkorláton belül. Az ifjúsági kategóriában 2 videófelvételt várunk: 1 kötelező folyamat és 1 szabadon választható folyamat, gyerek kategóriában 1 videófelvételt: 1 szabadon választható folyamat.

A beküldött videóanyagok mindegyikét a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes facebook oldalán (https://www.facebook.com/bartokdance) lehet megtekinteni. A kategóriánkénti Közönség díjra az itt legtöbb like jelet kapó versenyző jogosult. 

A videóanyagok beérkezési határideje 2020. október 22., 23:59. A videók beküldésére online és postai úton is van lehetőség. A postai úton küldött videók beérkezési határideje szintén október 22.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Felhívás 2020

Call for entries, rules of contest

Nevezési Lap

II. “A Te lábad fűzfavessző” Application Form

CÍMÜNK:

Budapesti Művelődési Központ ‑ Bartók Kulturális Táncegyesület

H-1119 Budapest, Etele út 55. Tel.: +36/70/940-2058

E-mail: bartok@bartokdance.hu

Weboldal: www.bartokdance.hu

RENDEZŐK:

Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes

Bartók Kulturális Táncegyesület

 

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: