bartok_kultural_logoTEDD KI A PONTOT!bmk_logo
XX. Nemzetközi Legényesverseny
FORDULJ EGYET ELŐTTEM!
I. Nemzetközi Párostánc verseny

A Budapest Főváros Bartók Táncegyüttest fenntartó Bartók Kulturális Táncegyesület a Budapesti Művelődési Központtal karöltve 2017-ben 20. alkalommal rendezi meg a „Tedd ki a pontot!” Nemzetközi Legényesversenyt és emlékműsort, mely idén első alkalommal páros táncok versenyével egészül ki.

A VERSENY SZABÁLYRENDSZERE:

Martin György munkásságának értékeit tükrözi, mely a táncos archív filmek elemzésére és alkalmazására helyezi a hangsúlyt.

A versenyen indulók produkciói két kötelező táncfolyamatból (archív filmrészletből)-, valamint egy szabadon választott táncból (improvizációból) állnak. A verseny célja a versenyzők tánctechnikai fejlődésének elősegítése, az archív filmelemzés módszerének elsajátítása és alkalmazása.

Kötelező táncok versenye:

Két táncfolyamat stílus- és motívumhű előadása a szervezők által kiválasztott-, és a jelentkezők részére előzetesen kiadott-, Martin György gyűjtéseiből készült hangos- és némafilmek alapján.

Szabad táncok versenye:

A kötelező táncanyaggal azonos faluhoz tartozó táncanyag 1,5-2 perces improvizálása (legényes esetén minimum 7 pont), a táncfolyamatok építkezési elveinek megfelelő újraalkotással. (Kérjük az adatközlők megnevezését, legkésőbb 2017. április 3-ig.)

A verseny során a versenyzők munkáját többtagú zsűri értékeli, a díjak kiosztása – vagy visszatartása – az ő feladatuk és felelősségük.

A verseny élőzenei kíséretét a rendezőség biztosítja.

Értékelési szempontok:

A zsűri értékelése során a következő szempontokat tartja szem előtt:

 • a versenyzők által az adatközlő/adatközlők folyamatainak pontos, stílusos visszatáncolása a kötelező folyamatokban
 • a versenyzők tánctechnikája
 • versenyzők színpadi előadásmódja
 • a versenyzők esztétikuma (színpadi megjelenés, megfelelő viselet)
 • a versenyzők szabadon választott táncának összeállítása és előadásmódja
 • páros verseny esetén – a fenti szempontokon kívül – a páros viszony figyelembe vétele

Tervezett díjak és kategóriák:

„Tedd ki a pontot!” Nemzetközi Legényesverseny

 • I. hely (fődíj):  Az év legényes táncosa
 • II. hely: Hiteles előadó
 • III. hely: Újraalkotó díja/Egyéni megformáló díja
 • Közönség díj
 • Különdíjak:
  • Legkiemelkedőbb kötelező folyamat díja
  • Legkiemelkedőbb szabadon választott tánc díja
  • Ifjú tehetség díja

 „Fordulj egyet előttem!” Nemzetközi Párostánc verseny

 • I. hely (fődíj):  Az év páros táncosai
 • II. hely: Hiteles előadók
 • III. hely: Újraalkotók díja/Egyéni megformálók díja
 • Közönség díj
 • Különdíjak:
  • Legkiemelkedőbb  kötelező folyamat díja
  • Legkiemelkedőbb szabadon választott tánc díja
  • Ifjú tehetségek díja

2017-es versenykiírás:

Idén a “Tedd ki a pontot!” Nemzetközi Legényesverseny kötelező folyamatait az inaktelki Kalló Ferenc legényes táncából állította össze a rendezőség. A versenyzőknek a szabadon választott táncuk során az inaktelki magyar legényes táncanyagokból kell szabad improvizációt bemutatniuk.

* * *

A „Fordulj egyet előttem!” – Nemzetközi Páros tánc verseny kötelező folyamatai a mérai Tötszegi Károly és Tötszegi Károlyné Kozma Anna táncából kerültek kijelölésre. A szabadon választott produkcióban mérai adatközlők (magyar) táncanyagából (lassú csárdás és szapora) kell improvizálni a versenyzőknek.

* * *

A válogatókra április 29-én, szombaton kerül sor, mely alkalmával a versenyzőknek mindkét kötelező folyamatot és a szabadon választott táncukat kell bemutatniuk. Április 30-án, vasárnap a döntőbe jutott versenyzők a zsűri által kiválasztott kötelező folyamattal, majd a szabadon választott táncukkal állnak ismét színpadra.

* * *

A kötelező folyamatok az alábbi linken érhetők el:
https://www.youtube.com/watch?v=b4c8h79uP80&feature=youtu.be

A folyamatokhoz a felvételeket a MTA Zenetudományi Intézet biztosította.

A NEVEZÉS MÓDJA:

A nevezési lapot a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatával együtt kell visszaküldeni. A nevezési díj a Bartók Kulturális Táncegyesület 10102093-38334500-00000004 (Budapest Bank Nyrt.) számlaszámára átutalással, vagy postai úton fizetendő. A megjegyzésben kérjük feltüntetni a versenyzők nevét.

A felkészüléshez szükséges videofelvételt a rendezőség külön kérés esetén DVD adathordozón bocsátja a jelentkezők rendelkezésére a nevezési lap beérkezését követően.

Nevezési határidő: 2017. április 3.
Nevezési díj: Legényesverseny 3 000 HUF/versenyző, Páros verseny 6000 HUF/pár
Mindkét kategóriában (legényes- és páros verseny) történő indulás esetén 5000 HUF/versenyző

A versenyre a 18. életévüket 2017. Szent György-napjával bezárólag betöltött amatőr- és hivatásos táncosok jelentkezhetnek.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

XX_Tedd_ki_a_pontot_I_Fordulj_egyet_elottem_felhivas,

XX.TEDD_KI_A_PONTOT_nevezesi_lap

I.FORDULJ_EGYET_ELOTTEM_nevezesi_lap

CÍMÜNK:

Budapesti Művelődési Központ ‑ Bartók Kulturális Táncegyesület
H-1119 Budapest, Etele út 55. Tel.: +36/70/940-2058
E-mail: bartok@bartokdance.hu
Weboldal: www.bartokdance.hu

RENDEZŐK:

Bartók Kulturális Táncegyesület ‑ Budapesti Művelődési Központ

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: 

logo_onkormanyzat_ffztiNKA_logo_2012