A Bartók Kulturális Táncegyesület pályázatot hirdet

MŰVÉSZETI VEZETŐ

feladatkör betöltésére:

A BUDAPEST FŐVÁROS BARTÓK TÁNCEGYÜTTESBEN

Az örökösen kiválóan minősült, Európa- és Csokonai-díjas Bartók Táncegyüttest 1958-ban Tímár Sándor alapította. Az együttes célja a magyar nyelvterület tánckultúrájának megismerése, ápolása és alkotó módon való továbbfejlesztése, a táncok a magyar tánctípusok és táncdialektusok szerinti anyanyelvi szintű elsajátítása, a magyar tánckarakter individuális, improvizatív kidomborításával, a táncok autentikus jellegének megőrzésével.

A művészeti vezető feladatai:

 • – a Bartók Táncegyüttes hagyományaihoz, irányvonalához hűen a szakmai, művészeti munka irányítása,
 • – próbák szervezése, illetve vezetése,
 • – koreográfiák készítése,
 • – előadások, rendezvények, turnék irányítása,
 • – az együttes utánpótlás csoportjának irányítása, próbáinak vezetése,
 • – a gyermek- és utánpótlás csoportok művészeti munkájának összehangolása.

Elvárások:

 • – tapasztalat csoportok művészeti vezetésében, próbák irányításában, oktatásban,
 • – szakmai tapasztalat a magyar és a kárpát-medencei táncanyagok, illetve folklóranyagok gyűjtésében, feldolgozásában,
 • – kiváló kommunikációs és szervezőkészség.

Előny:

 • – szakirányú végzettség,
 • – nyelvismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • – szakmai önéletrajz, különös tekintettel a pedagógusi, koreográfusi és vezetői gyakorlatra, illetve iskolai végzettségre,
 • – a Bartók Táncegyüttes néptáncmozgalomban betöltött szerepéről alkotott véleménye és hagyományainak megőrzésére vonatkozó elképzelések,
 • – a szakmai feladatok megvalósítására vonatkozó elképzelések.

A Bartók Kulturális Táncegyesület alapszabályában foglaltaknak megfelelően a beérkezett pályázatokat külső szakzsűri (minimum 3 tag) véleményezi. A művészeti vezetőt a szakzsűri javaslata alapján nevezi ki a Bartók Kulturális Táncegyesület vezetősége.

Benyújtási határidő: 2015. június 30.

Megbízás kezdete: 2015. szeptember 1.

A pályázatokat „művészeti vezető” felirattal a következő címre kérjük:

 • Bartók Kulturális Táncegyesület, 1119 Budapest, Etele út 55.
 • Vagy a bartok@bartokdance.hu címre

További tájékoztatás: Balogh Évánál, +36 30 554 5399 telefonszámon.

 

Felelős kiadó:

A Bartók Kulturális Táncegyesület elnöksége

Budapest, 2015. május 23.