VERSENYEZZ OTTHON!

„TEDD KI A PONTOT!”

XXIII. Nemzetközi Legényesverseny

„FORDULJ EGYET ELŐTTEM!”

IV. Nemzetközi Párostánc-verseny

Virágzó Hagyomány

Versenykiírás, szabályzat

A kialakult járványügyi helyzet miatt a Virágzó Hagyomány versenyprogramjait online térbe helyeztük, így a nevezés a versenykiírásnak megfelelő videóanyag beküldésével érvényes.

 

A nevezés díjtalan.

 

Call for entries, rules of contest

 

A VERSENY SZABÁLYRENDSZERE

Martin György munkásságának értékeit tükrözi, mely a táncos archív filmek elemzésére és alkalmazására helyezi a hangsúlyt.

A versenyen indulók produkciói kötelező táncfolyamatból (archív filmrészletből), valamint szabadon választott táncból (improvizációból) állnak. A verseny célja a versenyzők tánctechnikai fejlődésének elősegítése, az archív filmelemzés módszerének elsajátítása és alkalmazása.

KÖTELEZŐ TÁNCOK VERSENYE

Egy táncfolyamat stílus- és motívumhű előadása a szervezők által kiválasztott-, és a jelentkezők részére előzetesen kiadott-, a Magyar Tudományos Akadémia – BTK Zenetudományi Intézet tulajdonában vagy magántulajdonban levő gyűjtésekből készült hangos- és némafilmek alapján, melyhez kötelező a rendezőség által megadott zenei kíséretet használni.

SZABAD TÁNCOK VERSENYE

A kötelező táncanyaggal azonos faluhoz tartozó táncanyag 2-2,5 perces improvizása. Az adott évben kiválasztott falu tánctípusainak használatát mindig meghatározza az aktuális versenykiírás. (A jelentkezési lapon megadható az adatközlők neve.) Lehetőség van a szervezők által megadott zenei kíséretet használni, de nem kötelező.

A verseny során a versenyzők munkáját, beküldött videóanyagait többtagú zsűri értékeli, a díjak kiosztása – vagy visszatartása – az ő feladatuk és felelősségük. 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A zsűri értékelése során a következő szempontokat tartja szem előtt:

 • – a versenyzők által az adatközlő/adatközlők folyamatainak pontos, stílusos visszatáncolása a kötelező folyamatokban
 • – a versenyzők tánctechnikája
 • – a versenyzők előadásmódja 
 • – a versenyzők esztétikuma (megjelenés, megfelelő viselet)
 • – a versenyzők szabadon választott táncának összeállítása és előadásmódja
 • – páros verseny esetén – a fenti szempontokon kívül – a páros viszony figyelembe vétele 

FONTOS! A zsűri csak jóminőségű, szabályoknak megfelelő videóanyagból fog dolgozni.

A zsűrizésre a videóanyagok beküldési határidejét (2020. október 22.) követő pár napban kerül sor, melynek időpontja függ a beérkezett videómennyiségtől is. Videók közzétételének ideje szintén a beérkezett mennyiségétől függ. Nevezési lap nélkül nem érvényes a videófelvétel, így annak hiányában nem kerül sem zsűrizésre, sem közzétételre.

TERVEZETT DÍJAK ÉS KATEGÓRIÁK

„TEDD KI A PONTOT!” Nemzetközi Legényesverseny

 • – 1. hely (fődíj):  Az év legényes táncosa 
 • – 2. hely: Hiteles előadó
 • – 3. hely: Újraalkotó /Egyéni megformáló díja
 • – Közönség díj – a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes facebook oldalán közzétett beküldött videók közül a legtöbbet kapott like jel adott kategórián belül (https://www.facebook.com/bartokdance)

Különdíjak:

 • – Legkiemelkedőbb kötelező folyamat díja
 • – Legkiemelkedőbb szabadon választott tánc díja
 • – Ifjú tehetség díja 

 

„FORDULJ EGYET ELŐTTEM!” Nemzetközi Párostánc- verseny

 • – 1. hely (fődíj):  Az év páros táncosai 
 • – 2. hely: Hiteles előadók
 • – 3. hely: Újraalkotók /Egyéni megformálók díja 
 • – Közönség díj – a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes facebook oldalán közzétett beküldött videók közül a legtöbbet kapott like jel adott kategórián belül (https://www.facebook.com/bartokdance)

Különdíjak: 

 • – Legkiemelkedőbb  kötelező folyamat díja
 • – Legkiemelkedőbb szabadon választott tánc díja
 • – Ifjú tehetség díja 


2020-AS VERSENYKIÍRÁS:

 

Idén a “TEDD KI A PONTOT!” Nemzetközi Legényesverseny kötelező folyamatát mérai Berki Ferenc „Árus” táncából állította össze a rendezőség.

A kötelező folyamat az alábbi linken található: https://www.youtube.com/watch?v=bUbXzHjFgrw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1dJKXCMa2xnXRZYZyxyod3No_DBBGGWuS6ElgzNCEXmXy4TfDwwjNAv08

Kötelező zenei kíséret: Zenei kíséret

A versenyzők a maximum 2 perces szabadon választottncukat mérai legényes és verbunk tánctípusokból szerkeszthetik szabadon. Jelentkezést követően kérés esetén segédanyagot biztosítunk a szabadon választott táncokhoz.

Választható zenei kíséret: Zenei kíséret

 

A „FORDULJ EGYET ELŐTTEM”  Nemzetközi Párostánc-verseny kötelező folyamata a vajdaszentiványi Pataki János és Mező Anna batuka táncaiból került kijelösre.

A kötelező folyamat az alábbi linken érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=bUbXzHjFgrw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1dJKXCMa2xnXRZYZyxyod3No_DBBGGWuS6ElgzNCEXmXy4TfDwwjNAv08

Kötelező zenei kíséret: Zenei kíséret

A szabadon választott produkcióban a vajdaszentiványi adatközlők táncanyagál minimum két tánctípusból kell improvizálni a  versenyzőknek maximum 2,5 percben. Jelentkezést követően kérés esetén segédanyagot biztosítunk a szabadon választott táncokhoz.

Választható zenei kíséret: Zenei kíséret

A NEVEZÉS MÓDJA

A nevezéseket október 4-ig várjuk a kitöltött nevezési lappal online (bartok@bartokdance.hu), vagy postai úton (1119 Budapest, Etele út 55.). 

A videóanyagok beküldési határideje október 22., 23:59

 

A nevezés díjtalan.

A versenyre a 18. életévüket 2020. Szent György-napjával bezárólag betöltött amatőr- és hivatásos táncosok jelentkezhetnek.

VIDEÓANYAG SZABÁLYZATA

A beküldött videón minden versenyzőnek kötelező az adott tájegységnek megfelelő viseletet viselnie, ahogyan a színpadi megmérettetés alkalmával is.

A videót jó minőségben, vágatlanul, vízszintes-fektetett formában várjuk. A videó elején kérjük érthetően bemondani a versenyző nevét – amely a nevezési lapon is szerepel – és hogy mely kategóriában mit fog táncolni. A csatolt fájlt a követező módon kell elnevezni: forduljegyet_nev_kotelezo,  forduljegyet_nev_szabadon , legenyes_nev_kotelezo, legenyes_nev_szabadon.  A felvételen a kötelező táncoknál a megadott zenei anyagot kell használni, a szabadon választhatónál lehet saját zenei anyag a megadott időkorláton belül. A legényes kategóriában 2 videófelvételt várunk: 1 kötelező folyamat és 1 szabadon választható folyamat. Páros kategóriában szintén 2 videófelvételt várunk: 1 kötelező folyamat és 1 szabadon választható folyamat.

A beküldött videóanyagok mindegyikét a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes facebook oldalán (https://www.facebook.com/bartokdance) lehet megtekinteni. A kategóriánkénti Közönség díjra az itt legtöbb like jelet kapó versenyző jogosult. 

A videóanyagok beérkezési határideje 2020. október 22., 23:59. A videók beküldésére online és postai úton is van lehetőség. A postai úton küldött videók beérkezési határideje szintén október 22.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Felhívás 2020

Call for entries, rules of contest

IV. “FORDULJ EGYET ELŐTTEM” nevezési lap

IV. “Fordulj egyet előttem” Application Form

XXIII. “TEDD KI A PONTOT” nevezési lap

XXIII. “Tedd ki a pontot” Application Form

CÍMÜNK:

Budapesti Művelődési Központ  Bartók Kulturális Táncegyesület

H-1119 Budapest, Etele út 55. Tel.: +36/70/940-2058

E-mail: bartok@bartokdance.hu 

Weboldal: www.bartokdance.hu

RENDEZŐK

Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes

Bartók Kulturális Táncegyesület 

 

  

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: